การเก็บรักษายาง

การเก็บรักษายาง

   

      

  ข้อแนะนำในการเก็บรักษายางที่ยังไม่ได้ใช้งาน สามารถทำตามได้ง่ายๆดังนี้

ความชื้น:

เก็บยางไว้ในห้องที่เย็นและแห้ง อากาศถ่ายเท เพื่อป้องกันสภาพที่ทำให้ยางอบและชื้น หากอยู่ภายนอกควรคลุมด้วยผ้าใบทึบแสงและกันน้ำ

แสง:

ปกป้องยางจากแสง UV ทั้งจากดวงอาทิตย์และหลอดไฟ

อุณหภูมิ:

ควรเก็บภายใต้อุณหภูมิต่ำกว่า 35 องศาเซลเซียส และไม่ควรให้ยางสัมผัสกับท่อหรืออุปกรณ์ให้ความร้อน

อุปกรณ์ไฟฟ้า สารทำละลาย น้ำมัน(ไฮโดรคาร์บอน) สารไวไฟ และสารเคมี:

ห้ามเก็บยางไว้ในห้องเดียวกันกับอุปกรณ์และสารต่างๆเหล่านี้

การเก็บยางระยะสั้น (น้อยกว่า 4 สัปดาห์):

วางยางซ้อนกันในแนวนอน และตั้งกองยางไว้บนแท่นวางสินค้า (พาเลต) ด้วยความสูงไม่เกิน 1.2 เมตร

หลังจากผ่านไป 4 สัปดาห์ ควรเรียงยางใหม่โดยสลับการเรียง (เส้นที่อยู่ล่างสุด ไว้บนสุดแทน)

หากประกอบเข้ากับล้อแล้ว ควรเติมลมทิ้งไว้และวางในแนวตั้งหรือซ้อนกันไม่เกิน 2 ชั้น บนชั้นวาง

การเก็บยางระยะยาว:

วางยางในแนวตั้งบนชั้นวางยาง ให้มีความสูงห่างจากพื้นอย่างน้อย 10 ซม. เพื่อป้องกันการยุบตัวและควรหมุนยางเล็กน้อยทุกๆ 1 เดือน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์