การเลือกใช้ยาง

การเลือกใช้ยาง


การเลือกใช้ยาง


ยางเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดสมรรถนะ การควบคุม และความสมดุลของรถจักรยานยนต์

  • ใช้ขนาดยางตามที่ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์กำหนดทั้งล้อหน้าและหลัง

  •  ขีดจำกัดด้านการรับน้ำหนัก และความเร็วของยางที่ใช้ ควรเท่ากับหรือมากกว่าที่ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์กำหนด

  • ประเภทของโครงสร้างยาง (ผ้าใบหรือเรเดียล) ทั้งยางหน้าและหลัง ซึ่งโดยทั่วไปจะไม่ใช้ร่วมกันในรถคันเดียว ยกเว้นเป็นการแนะนำจากผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ แต่หากมีความจำเป็นควรใช้ยางเรเดียลในล้อหลัง

  • เมื่อต้องเปลี่ยนยางเพียงเส้นเดียว ควรเปลี่ยนยางที่เป็นประเภทเดิม หรือเป็นประเภทเดียวกันกับอีกล้อที่เหลือ เช่น ยางสลิคทั้งหน้าและ หลัง ยางทัวร์ริ่งทั้งหน้าและหลัง เป็นต้น เพื่อสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้น

  • ไม่แนะนำให้ใส่ยางต่างยี่ห้อในรถคันเดียวกัน เช่นเดียวกับการใส่ยางคนละประเภท เช่น ยางสปอร์ตในล้อหน้า ยางทัวร์ริ่งในล้อหลัง

  • ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์แต่ละค่ายได้ทดสอบ รับรองขนาดยางและประเภทยางที่เหมาะสมสำหรับล้อหน้าและล้อหลังมาเป็นอย่างดี ซึ่งมีความแตกต่างกันตามมาตรฐานของแต่ละผู้ผลิต

 

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์