การรับประกันยาง

การรับประกันยาง

       

เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพยางจากกระบวนการผลิต

 

 • รับประกันคุณภาพยางระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่ติดตั้งยาง หรือจนก่อนจะถึงสะพานยาง
     
 • ยางบวม ที่ไมได้เกิดจากการกระแทกอย่างรุนแรง อุบัติเหตุ หรือเคยมีการซ่อมยางมาแล้ว
   
 • ยางฉีก หรือดอกยางขาด โดยไม่ทราบสาหตุ
    
 • การรับประกันจะมีผลต่อเมื่อผู้ซื้อได้กรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนและส่งให้ตัวแทนจำหน่าย
     
      

การรับประกันจะสิ้นสุด หรือไม่ได้ครอบคลุมในกรณี ดังนี้
  
1. อุบัติเหตุจากบนถนน (ฉีกขาด โดนสิ่งกีดขวางหรือวัตถุทิ่มแทง การหยุดอย่างรุนแรง และอื่นๆ)
  
2. ยางที่เสียหายจากการซ่อมแซม เช่น ปะ แทงหนอน สตรีมยาง
  
    ซึ่งจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างรวม
  
3. การติดตั้งที่ผิดวิธี การเติมลมที่ไม่เหมาะสม การบรรทุกน้ำหนักเกิน การสึกไม่สม่ำเสมอ ไม่
   
     ถ่วงล้อ การวิ่งขณะที่ยางแบน
  
4. การใช้ยางผิดประเภท หรือผิดลักษณะจากข้อบ่งใช้ยาง
  
5. อุบัติเหตุ ไฟไหม้ ความเสียหายจากสารเคมี การทำลาย
  
6. ยางที่เสียหายจากผู้ซื้อที่ไม่ใช้ผู้ซื้อคนแรก หรือยางมือสอง

  และยางที่ย้ายจากรถที่ติดตั้งเป็นคันแรก
   
   

ทั้งนี้ผลการพิจารณาการรับประกันยางขึ้นอยู่กับทางบริษัทผู้ผลิตถือเป็นสิทธิ์ขาดในการตัดสิน

  

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์