MC-35 S-Racer

MC-35 S-RACER

    ยางสปอร์สำหรับรถสกูตเตอร์ ที่ให้ความยึดเกาะถนนที่ดีที่สุด ควบคุมง่าย

เหมาะสำหรับแข่งขันรถสกูตเตอร์และมินิไบค์

ใช้ในการแข่งขันระดับ World MiniGP

  

  

Inch Tire Size F/R LL/SS Type (LL/SS) Note
12" 100/90-12 F 49P TL
12" 120/80-12 R 55P TL
10" 3.50-10 F/R 51P TL

  

  

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์